Nico Groenenberg


Nico Groenenberg

Nico Groenenberg is geruime tijd werkzaam geweest in ICT sector vanuit de expertise Service en procesmanagement waarbij zijn focus steeds verschoven is van de organisatie en processen naar de mensen die deze gestalte geven. Omdat mensen het best leren door ervaring en beleving maakt hij waar mogelijk gebruik van interactieve en speelse werkvormen en hulpmiddelen zoals serious games, rollenspel en storytelling.

Ibidem Organisatieadvies

www.ibidem.nl

Ibidem Organisatieadvies richt zich primair op veranderingen en verbeteringen binnen organisaties. Hierbij worden knel- en verbeterpunten benoemd en geadresseerd, en medewerkers geactiveerd door hen ‘medeplichtig’ te maken. Blijvende verandering is alleen mogelijk door de eigen medewerkers hierin een actieve rol te geven en ze daarbij ook medeverantwoordelijk te laten zijn. Zo pak ik ook mee aan om een tastbaar voorbeeld te geven en de verandering helpen vlot te trekken. Dit doe ik het liefst spelenderwijs met behulp van interactieve werkvormen zoals roleplay, serious games en storytelling.