Slimmer werken met 6 hoedjes


hoeden de Bono

Ken je dat? Van die discussies die eindeloos door blijven gaan? Vaak komen er maar 2 perspectieven aan bod: voor en tegen. En dat terwijl de meeste vraagstukken veel complexer zijn, als het gemakkelijk was, zou er immers geen discussie zijn. Veel bedrijven passen de hoedjes- methode (van dr. Edward de Bono) al toe in ontwikkeltrajecten en vergaderingen. Door onderwerpen vanuit een zestal perspectieven te bekijken voorkomt men dat er lang wordt gediscussieerd en komen nieuwe oplossingen binnen bereik. Ook kennismaken met deze methode? Breng je eigen dilemma in en in de workshop bekijken we dit item vanuit de zes denkhoeden. De start is opsommen wat je weet vanuit de zes denkhoeden. Dat is wezenlijk anders dan starten met een discussie waar voor en tegenargumenten een rol spelen.

Een onderwerp wordt op deze manier grondig en objectiever benaderd.

Je kunt het zelf toepassen in overlegvormen om de besluitvorming met inbreng van alle betrokkenen te realiseren en dat toch sneller te doen dan in een traditioneel overleg. Deze vorm is ook uiterst geschikt om meningsvorming en informatie-uitwisseling te begeleiden bij verandertrajecten.

Deze workshop wordt verzorgd door Trudie van der Staak